Miljø

DANTRAFO har siden 2001 været ISO14001certificeret. Hent ROHS Certifikat, Hent Conflict minerals Certifikat 

Gennem DANTRAFOs miljøstyringssystem arbejdes der løbende med miljømæssige forbedringer, substitution af miljøskadelige materialer og reduktion af energiforbruget. Det er vores ambition af gennem disse aktiviteter at komme til en bæredygtig udvikling.
DANTRAFO har et tæt samarbejde vedr. internt miljø med de lokale myndigheder, eksterne eksperter og vort sikkerhedsudvalg  og det er vores målsætning ikke at gå på kompromis med miljø og sikkerhed.
Arbejdet med eksternt miljø foregår I tæt samarbejde med myndighederne, eksterne eksperter og de lokale ledelser for at minimere forurening og undgå fremtidige miljømæssige risici.
I lyset af debatten om global opvarmning har DANTRAFO iværksat adskillige projekter for at reducere energiforbruget og nye ideer bliver løbende vurderet.
En del af vores energimålsætninger er videreført til vores udviklingsafdelinger, der nu arbejder med specifikke projekter, der skal sikre en forbedret energieffektivitet i nye produkter.
DANTRAFO er nøgleleverandør til energiprojekter indenfor konvertering til solenergi, vindenergi og elbiler og vi tilstræber at lave energieffektive løsninger, der samtidig maksimerer indholdet af miljøvenlige materialer.
Gennem de seneste år er mange miljøskadelige materialer blevet substituerede og denne proces fortsætter.
De ansatte hos DANTRAFO er alle involveret og bliver trænet til at tage aktiv del i miljøprogrammet og det er i DANTRAFOs ånd at alle medarbejdere forventes at TÆNKE OG HANDLE.
DANTRAFO udsender hvert år et grønt regnskab, der synliggør vores seneste handlinger og resultater overfor myndigheder kunder og medarbejdere.