Miljø

DANTRAFO arbejder løbende med miljømæssige forbedringer, substitution af miljøskadelige materialer og reduktion af energiforbruget.

Det er, gennem disse aktiviteter, vores ambition at bidrage til en bæredygtig udvikling.

DANTRAFO har et tæt samarbejde vedr. internt miljø med de lokale myndigheder, eksterne eksperter og vort arbejdsmiljøudvalg, og det er vores målsætning ikke at gå på kompromis med miljø, arbejdsmiljø og sikkerhed.

Arbejdet med eksternt miljø foregår I tæt samarbejde med myndighederne, eksterne eksperter og de lokale ledelser for at minimere forurening og undgå fremtidige miljømæssige risici.

DANTRAFO har iværksat adskillige projekter for at reducere energiforbruget og nye ideer bliver løbende vurderet.

En del af vores energimålsætninger er videreført til vores udviklingsafdelinger, der nu arbejder med specifikke projekter, der skal sikre en forbedret energieffektivitet i nye produkter.

DANTRAFO er nøgleleverandør til energiprojekter indenfor konvertering til solenergi, vindenergi og elbiler og vi tilstræber at lave energieffektive løsninger, der samtidig maksimerer indholdet af miljøvenlige materialer.

Gennem de seneste år er mange miljøskadelige materialer blevet substituerede og denne proces fortsætter.