CSR

Det er DANTRAFOs målsætning at udvise social ansvarlighed og vi stræber efter at overholde alle miljømæssige forpligtelser.
DANTRAFO har tilsluttet sig FNs Global Compact og vores forretningsmodel baseret på disse principper. se progress report
Det har altid været DANTRAFOs praksis at føre en åben dialog med kunder, medarbejdere og andre interessenter for at finde løsninger, der er acceptable for alle involverede.
DANTRAFO tilbyder også flexjobs til personer med reduceret arbejdsevne.