Godkendelser

Myndighedsgodkendte transformatorer:

Dantrafo producerer printtransformatorer, som er godkendt efter EN 61558. På disse produkter er der udstedt CCA certifikat fra UL/DEMKO.
Med dette certifikat forenkles handelen indbyrdes mellem de lande, som er omfattet af CCA aftalen, hvorved der undgås unødvendig gentagelse af prøvning af den enkelte transformator.
CCA aftalen for transformatorer gælder i alle CENELEC lande, som omfatter de fleste europæriske lande.
Det fungerer således, at det rækker med en godkendelse af produktet i et land for at kunne distribuere det i de andre lande, som er med i aftalen. Blot behøves en registrering hos hvert enkelt lands godkendelsesmyndighed. Dette sker ved at indsende det udstedte CCA certifikat.
Ved mindre, ikke sikkerhedsmæssige ændringer medsendes en “STATEMENT OF IDENTIFICATION”.
Herved reduceres tiden for en godkendelse i at andet land væsentligt.
Normen EN 61558 gælder for mange former for applikationer, men der er dog enkelte tilfælde hvor andre normer er gældende og dermed tilsidesætter EN 61558.
Godkendelsen af DT standard printtransformatorer omfatter ud over de i tabellen angivne spændinger yderligere en primærspænding på max. 400 V og en sammenlagt sekundær tomgangsspænding på max. 48 V. Desuden rummer godkendelsen mulighed for frit valg af terminering, når blot kravene til krybe- og luftstrækninger opfylder EN 61558.